Sessions esporàdiques de 60 (L) o 90 (XL) minuts

Reservar
Preus (IVA inclòs) esporàdica L esporàdica XL
Modalitats: 13€
sessió
18€
sessió
Nombre de sessions 1 1
Durada (min) 60 90
aigua i mocadors
paper i bolígrafs
neteja
accés WIFI
joc de claus opcional opcional

Packs de 10 i 20 sessions de 60 (L) o 90 (XL) minuts

Contractar
Preus (IVA inclòs) L10 XL10 L20 XL20
Modalitats 120€
(12€/h)
165€
(11€/h)
220€
(11€/h)
300€
(10€/h)
Nombre de sessions 10 10 20 20
Durada sessió (min) 60 90 60 90
aigua i mocadors
paper i bolígrafs
neteja
accés WIFI
joc de claus opcional opcional opcional opcional
caducitat pack 2 mesos 2 mesos 3 mesos 3 mesos
ús compartit (més d’un professional per pack)

Matins sencers (de 9h a 15h), tot el mes

Contractar
Preus (IVA inclòs) 1 matí/setmana 2 matins/setmana 3 matins/setmana 4 matins/setmana 5 matins/setmana
despatxos
1 a 4
125€ 225€ 295€ 345€ 385€