Avís legal

L’us d’aquest lloc Web www.espaisandco.com es regeix per les normes establertes en el present Avís Legal.

Condicions d’us

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que David Garcia Valls és la titular del lloc web www.espaisandco.com, amb NIF: 38103251W i domicili a carrer Castillejos, num. 326, planta 1, porta 1, 08025, Barcelona. Pot contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició al nostre domicili, usant els següents mitjans: per correu electrònic a: [email protected]

Limitació de la responsabilitat

A www.espaisandco.com no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o que els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web de www.espaisandco.com.

Política d’enllaços

www.espaisandco.com no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

www.espaisandco.com declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, www.espaisandco.com no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

www.espaisandco.com es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’us de la mateixa.

www.espaisandco.com es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar qualsevol informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap responsabilitat per això.

Cookies

Política de cookies.

Protecció de dades

La informació personal que ens faciliti als correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc Web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de David Garcia Valls, i es mantindrà confidencial y protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 desembre, del Reglament de Desenvolupament). Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir junt amb una còpia del seu Document d’Identitat a: [email protected]

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, pertanyen a www.espaisandco.com, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de www.espaisandco.com, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per la llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.